Gør en forskel

Meld dig ind i Voice of Iran, hvis du ønsker at støtte op om foreningens aktiviteter. Som medlem får du mulighed for at præge foreningens arbejde og stemmeret ved den årlige generalforsamling. 

At melde sig ind i Voice of Iran handler om mere end blot medlemskab; det er en måde at tilslutte sig et stærkt værdifællesskab,  som nærer en ansvarsfølelse over den iranske befolkning ved at være talerør for dem.   

Irans menneskerettighedsstatus er et emne af international bekymring. At øge bevidstheden om menneskerettighedssituationen i Iran kan hjælpe med at mobilisere støtte til fortalervirksomhed, tilskynde regeringen til at tage disse spørgsmål op i deres udenrigspolitik og give solidaritet til dem, der kæmper for retfærdighed i landet.

 

Du modtager en bekræftelse på medlemskabet, når medlemskontingentet er indbetalt.