Hvem er vi

Voice of Iran blev stiftet i efteråret 2022 i kølvandet på fødslen af den iranske frihedsbevægelse, Kvinde-Liv-Frihed, der opstod som en reaktion på moralpolitiets drab af den unge kurdisk-iranske kvinde, Jina Mahsa Amini, i Iran.

Vores bestyrelse består af ni medlemmer, der brænder for den iranske frihedskamp samt den iranske befolknings målsætning om opnåelse af et frit og demokratisk Iran.

Vores formål er at støtte og udbrede kendskabet til den iranske befolknings mission om at opnå et frit og demokratisk Iran og i særdeleshed at fremhæve, hvorfor dette emne bør optage en plads i danskernes bevidsthed og i dansk politik. Som frivillig forening støtter vi den iranske befolknings demokratiske agenda ved at bruge vores platform til nøgtern nyhedsformidling, debat, aktivisme, politisk dialog og afholdelse af arrangementer for at skabe bevågenhed omkring de diskriminerende og undertrykkende sociale og politiske forhold i Iandet.

Vores arbejde hviler på værdier og principper om grundlæggende rettigheder såsom frihed, demokrati, lighed for alle uanset køn, etnicitet, seksualitet og religiøs overbevisning samt retsstatsprincippet.

Det siger vores medlemmer